Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic: “Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!  Psalmul 45:1                                                                                                                                             

 

free counters

 

Începutul coolaborării cu Ilie Belciu a fost pentru mine o provocare, deoarece aveam  versuri primite şi de la alţi poeţi. Când am citit primele poezii, care mai târziu au apărut în volumul ”Dorinţe Sfinte”, m-a impresionat adâncimea versurilor, care dovedeau călăuzire Divină, o trăire şi o experienţă cu Dumnezeu deosebită. Mă bucur să pot lucra cu fratele Ilie Belciu, dorind ca Dumnezeu  să-l inspire mai departe, iar lucrarea noastră să fie spre gloria Domnului, ridicarea şi zidirea celor ce ne ascultă. Nicu Wagner                                              

Muzica î-şi are originea în Dumnezeu, diavolul însă a reuşit să fure parte din ea şi să o pervertească cu aportul cântăreţilor necunoscători sau nesupuşi Voii Lui Dumnezeu.
Au rămas totuşi unii credincioşi chemării de a veghea asupra cântului
să nu-şi piardă adevărata valoare de a sensibiliza inima omului spre al conduce în prezenţa Lui Dumnezeu.
Unul dintre acei puţini ,,Străjeri ai Domnului” în lumea muzicii este Nicu Wagner. Nu am avut prilejul să-l cunosc de aproape dar i-am urmărit activitatea pe tărâm muzical de la început, şi am simţit în ceea ce face dorinţa de  ai conduce pe oameni în închinare la poala,,Crucii sfinte” unde î-şi pot regăsi identitatea de  copii ai Lui Dumnezeu. Nicu Wagner şi-a înţeles chemarea.

Distanţele-ntr-un singur loc se-adună,
Şi orice preţ e vrednic de plătit,
Când trebuie să ducem vestea bună,
Chiar  unui singur om nemântuit!


Eu cred într-o zi a răsplătirilor, când soarele va apune peste holde iar lucrătorii cu ziua în slujba Marelui Stăpân, vor veni să-şi primească răspata. Ne vom vedea acolo toţi cei ce aici au făcut din traiul lor un scop de a împlini Voia Lui Dumnezeu.
Până atunci să nu pierdem nici o clipă din viaţă în care cel rău ar reuşi să-şi îndeplinească planul.
Să nu uităm chemarea adresată tuturor, în via Lui Hristos!

Căci mâine nu poţi stii,
De  va mai fii o zi,
În care să-i slujeşti Lui Dumnezeu,
Nu risipi-n zadar,
Un timp primit în dar,
Căci ceasul care vine nu-i al tău!

                               
Un gând frumos la început de an, pentru fratele meu scump în Domnul, Nicu Wagner.
        
Wiena Ianuarie 2010
Ilie Belciu

 

Laudă şi Închinare

E minunat să ai chemarea şi privilegiul din partea Domnului Isus de ai aduce laudă prin cântare. Să nu uităm însă că în lucrarea lui Dumnezeu, logica omenească care spune “Nu poţi ajunge mare dacă nu dai din coate” se răstoarnă. În lucrarea minunată de “Laudă şi Închinare” dacă vrei biruinţe mari trebuie să începi cu “Lepădarea de sine”cu o smerenie care să ducă la zdrobirea absolută a “Eului” tău. De aici încep biruinţele, dar ele nu-ţi mai aparţin, fiindcă sunt efectul Puterii Duhului Sfânt peste lucrarea ta. În faţa marilor succese când mulţimea se ridică în picioare aplaudând, omul Lui Dumnezeu smerit şi lepădat de sine cu ochii înecaţi în lacrimi de bucurie va striga din adâncul inimii “Nu nouă Doamne, nu nouă Doamne ci Numelui Tău dăm slavă”. Atunci vibraţia cântului va trece hotarele gândirii omeneşti, va zdrobi inimi împietrite, va aduce vindecare în trup şi suflet şi mai presus de toate, cântul va fii cu adevărat “O laudă pentru Împăratul” care merită toată lauda, cinstea şi închinarea!  

Când simt a biruinţei bucurie,
Şi uit în umilinţă să trăiesc,
Lăstari ce poartă-n seva lor mândrie,
Din nesupusa-mi fire iaraşi cresc.
Dar vreau să moştenesc în slavă Cerul,
Nu vreau să-mi fie alergarea în zadar,
De-aceea rabd în pace când Vierul,
Mai taie-n viaţa mea câte-un lăstar.
 

Ilie Belciu

 

BILD1778-2.JPG.JPG.JPG

Ilie Belciu